CLA kilonuzu kontrol altında tutmanıza yardım ediyor

CLA’nın (konjuge linoleik asit) vücuttaki yağ miktarını azalttığına ilişkin bulgular her geçen gün artıyor. Aşırı kilolu veya obez olma eğilimindeki 63 kişi üzerinde yapılan bir çalışmada deneklere her gün 200 gram sterilize süt içinde ya 1700 miligram CLA, ya da placebo niteliğinde bir sebze yağı verilmiş. 12 hafta sonra placebo tüketen grupta bir değişiklik olmazken CLA tüketen grup kilo vermiş; bu grupta olanların vücut kitle indeksleri normal aralığa yaklaşmış, vücutlarındaki toplam yağ miktarı ve deri altındaki yağ miktarı azalmış, vücutlarındaki yağ oranı azalmış ve bel çevrelerinin kalça çevrelerine olan oranı azalmış.
Araştırmanın başında vücut kitle indeksi ne kadar yüksekse CLA tüketiminin kullanıcılara yaptı katkı o kadar daha fazla olmuş.

CLA vücuttaki yağ miktarını azaltabilir, tatillerde alınabilecek kiloların önüne geçebilir

Tatiller birçok insan için kilo alınan bir dönem. Yaşları 18-44 arasında değişen, aşırı kilolu, ama diğer yönden sağlıklı 49 kişi üzerinde yapılan bir araştırmada deneklere Haziran’dan Aralık’a kadar altı ay boyunca CLA takviyesi yapmış. Deneklerin ABD’de tatil dönemi olan Kasım – Aralık aylarında kilo alıp almadıklarına bakılacakmış. Denekler, rastgele bir şekilde biri günde 3,2 gram CLA, diğer placebo tüketen iki gruba ayrılmış. Altı ay sonra CLA tüketen grubun vücutlarındaki yağ miktarının ortalama 1 kilogram kadar düştüğü görülürken placebo alan grupta herhangi bir değişikliğe rastlanmamış. CLA tüketen gruptakilerin ruh hallerinde araştırmanın başındaki durumla kıyasla olumlu değişiklikler gözlenmiş. İki grup arasında dinlenme sırasındaki metabolizma hızı, fiziksel aktivite, beslenme, insülin direnci, kan lipitleri, karaciğer fonksiyonu göstergeleri ve genel iltihap göstergeleri açısından bir fark görülmemiş. Ancak, CLA tüketen grupta damar tıkanıklığına neden olabileceği düşünülen endotel bozukluk göstergelerinde bir azalma gözlenmiş. Yetişkinlerin tatil dönemlerinde aldığı az miktarda kilonun daha sonra daha büyük kilo artışlarına yol açabileceğini ve ABD’deki yetişkinlerin %65’inin aşırı kilolu veya obez olduğunu hesaba kattığımızda bu araştırmanın sonuçlarının umut vaad ettiğini söyleyebiliriz.

Yaşlılar selenyum, kreatin ve CLA ile daha güçlü

Yapılan iki araştırmaya göre, daha yüksek selenyum seviyelerine sahip yaşlılar daha düşük seviyelere sahip olanlara kıyasla daha güçlü kaslara sahipler; egzersiz ile birlikte kreatin ve CLA tüketen yaşlılar ise placebo tüketenlere kıyasla daha güçlü ve ince kaslara sahipler ve bunların vücutlarında daha az miktarda yağ var. Selenyum üzerine yapılan araştırmada doktorlar kasların düzgün bir şekilde çalışması için selenyuma ihtiyacı olduğunu kaydediyorlar, ama selenyumun kas gücü üzerindeki etkilerine ilişkin yapılmış bir araştırma henüz mevcut değil. Araştırmacılar, topluluk olarak katılınan bu çalışmada İtalya’nın Toskana bölgesinde yaşayan ve 65 yaşın üzerindeki 891 kadın ve erkeği denek olarak kullanmışlar.

Araştırmacılar deneklerin kandaki selenyum seviyelerini ölçmüş ve deneklerin kandaki ortalama selenyum seviyesinin doktorların kasları kasları sağlıklı bir şekilde koruyan bir antioksidan olan selenoproteinin üretimi için gerekli olduğuna inandığı seviyeden %24 daha az olduğunu görmüşler. Araştırmacılar, deneklerin kalça bükme, el sıkma ve diz uzatma güçlerini de ölçmüşler ve en yüksek selenyum seviyelerine sahip deneklerin (ilk %25), en düşük selenyum seviyelerine sahip deneklere (son %25) kıyasla %41 ihtimalle daha güçlü kalçalara, %48 ihtimalle daha güçlü el sıkışlarına ve diz uzatışlarına sahip olduklarını görmüşler. Kreatin ve linoleik asit üzerine yapılan çalışmada araştırmacılar 65 yaşın üzerinde 20 kadın ve 19 erkeği denek olarak seçmiş. Bu denekler altı ay boyunca haftada iki kez gözetim altında direnç egzersizine tabi tutulmuş. Deneklere aynı zamanda biri günde 5 gram kreatin monohidratı artı 6 gram CLA diğeri placebo alan iki gruba ayrılmış. Araştırmacılar yürüme, denge, oturma, kalkma ve merdiven çıkma bakımından iki grupta da iyileşmeler gözlemiş, ama kreatin ve CLA tüketen grubun herhangi bir yan etkiye maruz kalmaksızın daha fazla kas direncine, daha güçlü diz uzatışlarına, daha ince (yağsız) kas kütlesine sahip olduğu ve placebo grubuna kıyasla daha fazla yağ kaybı yaşadığı görülmüş.

Siz uyurken CLA yağ yakar

Yeni yapılan bir çalışmaya göre konjuge linoleik asit (CLA) tüketen aşırı kilolu insanlar uyurken daha fazla yağ yakıyorlar. Madison’da bulunan Wisconsin Üniversitesi’nde çalışan araştırmacılar yaşları 18 ila 44, vücut kitle indeksleri ise 25 ila 30 arasında değişen diğer yönlerden sağlıklı, ancak aşırı kilolu 23 kişiyi denek olarak seçmiş. Bu deneklere altı ay boyunca kahvaltıda ya günde 3,2 gram CLA ya da placebo verilmiş. Doktorlar, hangi enerji türünden ne kadar yaktıklarını isabetli bir şekilde ölçebilmek için araştırmanın başında ve sonunda deneklerin her birini “metabolik oda” denilen izole edilmiş özel bir gözlem odasına sokmuş. Altı ay sonra CLA tüketen grubun uyurken araştırmanın başındaki halleri ile kıyaslanınca ortalama 4 gram daha fazla yağ yaktığı görülürken placebo verilen grubun 7 gram daha az yağ yaktığı görülmüş. Aynı zamanda, CLA tüketen grubun uyurken proteinden %3,3 daha az enerji sağladığı görülürken placebo grubunun proteinden %0,3 daha fazla enerji sağladığı görülmüş. Araştırmanın başındaki durumla kıyaslanınca placebo grubunun uyurken ortalama 43 daha az kalori yaktığı görülürken CLA tüketen grupta bu bakımından bir değişikliğe rastlanmamış. Doktorlar CLA grubunun uyanıkken de daha fazla yağ yaktığını kaydetseler de bu sonucun istatistiksel olarak anlamlı olmadığını söylüyorlar. Bu çalışma CLA’nın 24 saatlik bir süreçte nasıl yağ yaktığını gösteren ilk araştırmalardan biri. Daha önce yapılan araştırmalar daha kısa süreli takipler yapıyor, metabolik oda kullanmıyor ve uyku saatlerinde gözlem yapmıyordu. Doktorlar bu çalışmanın CLA’nın beslenmeden sağlanan yağlardan ziyade vücutta depolanan yağları yaktığını kanıtladığını söylüyorlar.

Yorum Yazın

Email adresiniz yayınlanmayacak.