Esansiyel amino asit lösin, araştırmaların odağı olmaya devam ediyor, özellikle de yemeklere ve protein içeceklerine eklendiğinde ortaya çıkardığı etkiler açısından. Whey proteini, lösin bakımından zengin; lösin, bu protein türündenki amino asitlerin %10’unu oluşturuyor. Yani 20 gramlık bir whey proteini dozu yaklaşık 2 gram lösin içeriyor. Bu, etkili olacak bir lösin dozu sayılabilir, ama yeni bulgular söz konusu miktarın yeterli olmayabileceğini gösteriyor.

Yapılan bir araştırmada en az 60 yaşında olan yetişkinlere ya 20 gram whey proteini ve az miktarda lösin (toplam 3 gram), ya da aynı miktarda kalori içeren süt ürünleri tükettirilmiş (kontrol grubu). İçecekler tüketilmeden önce tüm deneklerin bir bacağına 15 dakikalık bir direnç egzersizi uygulanmış. Böylece, dinlenmiş bacağa bakılarak sadece içeceğin kaslarda sağladığı protein sentezi, egzersize tabi tutulan bacağa bakılarak da yapılan egzersizin ardından tüketilen içeceğin kaslarda sağladığı protein sentezi ölçülmüş. Araştırmacılar lösin ile zenginleştirilmiş whey içeceğinin, süt içeceğine kıyasla kaslardaki protein sentezini %47 artırdığını tespit etmişler. Egzersize tabi tutulan bacaklar arasında yapılan bir karşılaştırmada da lösin ile zenginleştirilmiş whey içeceği (%28) yine süt içeceğinden daha fazla protein sentezi sağlamış (%3). Bu sonuçlar, ilerleyen yaşlardaki sağlıklı bireylerde kaslardaki protein sentezinin tetiklenmesi bakımından içine lösin eklenmiş whey proteini tüketiminin geleneksel süt ürünlerine göre daha üstün olduğu görüşünü destekliyor.

Bir başka çalışmada araştırmacılar az miktarda toplam protein içeren bir içeceğe lösin eklemenin bir faydasının olup olmayacağı sorusuna cevap aramışlar. Faal durumdaki erkek deneklere direnç egzersizinin ardından aşağıdaki beş whey proteini izolatı supplementinden biri verilmiş:

25 gram whey (3 gram lösin)
6,25 gram whey (0,75 gram lösin)
6,25 gram whey + ekstra lösin (toplam 3 gram lösin)
6,25 gram whey + ekstra lösin (toplam 5 gram lösin)
6,25 gram whey + ekstra BCAA (toplam 5 gram lösin)

Yalnızca whey tüketen gruba Hindistan cevizinden elde edilen 5,6 gram yağ ve 23 gram karbonhidrat (sukroz) içeren 241 kalorilik bir içecek içirilmiş. Diğer gruplara ise, aynı miktarda enerji seviyesine ulaşmış olmak için, 35 gram karbonhidrat tükettirilmiş. Sindirimden ilk 1,5 saat sonra bütün gruplarda benzer etkiler, yani kaslardaki protein sentezinde artış, görülmüş. Sindirimden sonra 1,5 ila 4,5 saatte 25 gram whey tüketen grup kaslardaki en yüksek protein sentezi seviyesini yakalamış (yaklaşık %267). İlginç olan şey ise, 6,25 gram whey proteini + ekstra lösin (5 gram) tüketen grubun, her ne kadar ilk grubun tükettiği toplam amino asit miktarının ancak yarısını tüketmiş olsalar da, yine yüksek seviyede bir protein sentezi seviyesini (yaklaşık %220) yakalamış olmasıdır. Diğer gruplar az farkla bu iki grubun gerisinde kalmışlar.

Bu sonuçlar az miktardaki protein yemeklerine ekstra lösin eklemenin kaslardaki anabolik etki üzerinde önemli faydalar sağladığını kanıtlamaktadır. Daha pratik bir şekilde anlatmak gerekirse, eğer 6,25 gramlık bir whey proteinin üzerine bir çay kaşığı lösin tozu eklemek size 25 gramlık bir whey proteinin kendisi kadar bir fayda sağlıyor.


En Çok Satan BCAA Ürünü

Yorum Yazın

Email adresiniz yayınlanmayacak.